Notuleren

Notuleren

Er zijn diverse manieren om een verslag te maken van een vergadering. Ik bespreek dit altijd vooraf zodat hier geen onduidelijkheid over ontstaat.

Er is keuze uit een:

– woordelijk verslag (uitwerken gebeurt met behulp van een dictafoon)
– uitgebreid verslag
– kort verslag
– besluiten-/actielijst

Ik richt mij niet op een bepaalde branche maar kan zeggen dat ik met 18 jaar ervaring mijn weg weet te vinden in het notuleren van vergaderingen in de weg- en waterbouw.

Geweldig om mensen te kunnen ontzorgen alleen al door de verslaglegging voor mijn rekening te nemen. Tevreden gezichten als ik ergens aanschuif, omdat er niet iemand aangewezen hoeft te worden om te notuleren. Maar ook het notuleren van werkoverleggen, inspraakavonden, en jaarvergaderingen behoren tot mijn werkzaamheden. En heb je geen tijd om een vergadering te plannen, dan maak je toch gebruik van mijn Organisatieservice!